துயர் சூழ்ந்த மும்பை

மும்பையின் நாலாபுறத்திலும் மழைநீர் சூழ்ந்த காட்சிகளை தொலைக்காட்சியில் பார்க்கிறோம். உயிரிழப்புகளும், தொடரும் மக்களின் துயரமும், அரசின் கையாலாகாத்தனமும், அலட்சியமும்… செய்திகளாய் தொடர்கின்றன.இக்கொடூர மழையைக் காணும் வேளையில், மும்பையின் … Continue reading துயர் சூழ்ந்த மும்பை