நேசம்

உயிர் தீண்டிய மலரெனில்…
சொற்களும், நினைவுகளும்
கட்டிய நீண்ட அகழிகளை,
நொடியில் தாண்டி
மீண்டும் வந்தமர்கிறது
வண்ணத்துப் பூச்சி.

பிரமிப்பாயிருக்கிறது,
பிரியத்தின் மொழிக்கு
நொடிதோறும்
பலரிடம் பிறக்கின்றது இலக்கணம்.
பலரிடம் புதிராய் விரிந்து,
உருவம் கொள்ளாத் திரவமாய்
மாயப் புதிராய்…
உயிர் குடிக்கிறது.
எனினும்
வழிதோறும் படர்கிறது காற்று.
பிறந்து கொண்டேயிருக்கின்றன
கட்டுக்கடங்காத பூக்களும்,
கூடவே முட்களும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s