பிரக்ஞை

நம்பிக்கைகள் உலர்ந்த
அடர்கானகத்தின் இறுதியில்
எங்கிருந்தோ
உன் ஒளிக்கீற்றுக்கள்
எனைத் தேடி வந்தன.
வெளியெங்கும்
பரவிய புத்தொளியில்
புத்துயிர் பெற்றன
பூக்கள்.

இம்முறை
கண்ணுக்குத் தெரியாத காற்றாய்
நீ இரவலாய் வழங்கிய சுவாசத்தில்
உதிர்கின்றன சொற்கள்.

என் சொற்களும், சித்தமும்
உன் நிரவலுக்காய்
ஏங்கிப் பரிதவிப்பதை,
உனக்கும் எனக்கும் தெரியாமல்
மறைத்துக் கொள்ள
இதுகாறும் தொடர்ந்த பிரயாசை…
ஓடும் நதியின்
ஒரு திருப்பத்தில்,
எதிர்பாராமல்
மூடுபனியாய் விரிகிறது.

நான்
மொழி மறந்து
விக்கித்துப் போகிறேன்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s