மெளனம்…

நடவுப் பாட்டு
எதுவும் கேட்கவில்லை.
ஆனால்
சுற்றி நிற்கிற மெளனம்
சொற்களற்ற மெளனமல்ல.

நிலமெங்கும்
பச்சை நாற்றுக்கள்…
வியர்வையில்
குளிர்ந்த களங்கமில்லா நீர்…
மாறாத நம் வாழ்க்கை போல
கருத்து மிளிரும் சேறு…
ஊன்றிய கற்களுக்குள்ளிருந்து எழும்பும்
சவமான நிலத்தின் பிணவாடை…
அசோகர் மரம் நட்ட கதையை
புரியாத மொழியில்
நெட்டுருப் போடும் சத்தம்…

சுற்றி வளைத்து விழுங்குகிறது
கண்ணுக்குத் தெரியாத
மலைப் பாம்பு.
இருண்டு கிடக்கும்
என் கண்களில்
பாலிடால் தெரிகிறது.
பாட மறந்த உன்னில்
உழைத்து வாழத் துடிக்கும்
பிடிவாதம் பேசுகிறது.

நடவுப் பாட்டு
எதுவும் கேட்கவில்லை.
அது தற்செயலானதல்ல.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s