புத்துயிர்ப்பு

இயல்பாய்
படர்ந்து விடும் விரிசல்கள்
நொடிகளில் – வளை உலகிற்குள்.

ஆனால்
உள்ளடங்கிய முஷ்டி உயருகையில்…
உத்வேகத்துடன்
உண்மைகளைப் பரிமாறுகையில்…
திரண்டு நின்று போராடுகையில்…
அன்னியங்களும்
அன்னியோன்யங்களாக
ஆழப்படும்.

வாழ்க்கை
அர்த்தமுடையதாகப் படும்,
வளை உலகம்தாண்டி வருகையில்.

புதிய கலாச்சாரம், பிப்ரவரி 2000 இதழில் வெளியானது

Advertisements

One thought on “புத்துயிர்ப்பு

  1. கவிதை இயல்பாய் வந்திருக்கிறது தோழர்! எனக்கும் இது போன்ற அனுபவம் வளை உலகில் இருக்கும் போது வந்திருக்கிறது வாழ்த்துக்கள்

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s