பரவசம்

உயிரிலிருந்து
உள்ளெழும்புகிறது நேசம்
பல சமயங்களில்.

சொற்கள் கடந்த கவிதையாய்
சூழ்ந்து நிற்கிறது பரவசம்.

உண்மைகளை ஏந்தி வாழ்வதற்கும்,
பதாகையோடு
இணைந்து பயணிப்பதற்கும்,
வானில் எழும் பறவையாய்
உலகையே உள்வாங்கி
மெளனமாய் உவகை கொள்வதற்கும்
பெருமிதமாய் இருக்கிறது.

வெல்வோம் என்ற வெளிச்சம் படர,
வாழ்க்கை மொத்தமும்
ஒளிர்கின்ற தருணங்களில்…
நம்பிக்கையோடு நிமிர்ந்து
யோசிக்கையில்,
உடனடியாய் வேண்டும்
போலிருக்கும்

புரட்சி!

புதிய கலாச்சாரம், மே 2000 இதழில் வெளியானது

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s