புதிர்

பரவசத்திற்குப் பதிலாய்
மெளனம் சூழ்ந்த
சுவர் மட்டுமே எதிர் நிற்கிறது…
தொனிக்கும்
அன்னியத்தில்
துணுக்குற்று,
சிறுமைப்பட்டதாய் சிதைந்து,
விக்கித்து
விலக எத்தனிக்கையில்,
காற்றில் பறந்து வருகின்றன
உனது புதிரான கவிதைகள்.

தேய்பிறையும்,
வளர்பிறையுமாய்…
பழகிப் போன பின்னும்
எளிதாய் கடக்க முடியாத
பரிதவிப்பின் விளையாட்டு…
பாறைகளில்
பட்டுத் தெறித்து
உரையாடல்கள்
நொறுங்கிய பின்னால்…
இழையும் புதிரில்…
நான் என்னதான் செய்யட்டும்,
சொல்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s