பண’வீக்கத்தின்’ பணப்புழக்கம்!

கலைஞர் கருணாநிதி அறக்கட்டளைக்கு
அழகிரி ‘கல்வி’ அறக்கட்டளை
10 இலட்ச ரூபாய் நன்கொடை!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s