திசை-I

தங்க நாற்கரச் சாலையில்
சீறிப் பாய்கின்றன வாகனங்கள்.
சாலையின் நடுவே
கோபுரங்கள் சரிந்து விழுந்தாலும்,
இடுக்குகளில் புகுந்து
வெளியேறுகின்றன.
பெரும் மழை பொழிகிறது.
மின்னல் ஒளியில்
என் கண்களில்
சோப்புக் குமிழி தோன்றி மின்னுகிறது.
எனினும்
நிலம் சுடுகிறது.
நியான் விளக்குக் கம்பங்களின் அடியில்
நிழலற்று வெறிக்கும்
விதர்பா விவசாயிகளை
கடக்கையில் மட்டும்,
காற்றில் மோதும் மெளனத்தில்
ஸ்தம்பிக்கிறது
எனது திசைகாட்டி.

புகைப்பட உதவி:flickr

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s