நெருப்பு!

முத்துக்குமார்

கருகிக்
கிடக்கிறதொரு
உயிர்.
நேற்றுத்தான் புரிந்தது
அதற்குள்
கனன்று
கொண்டிருந்திருக்கிறதொரு
புயல்.
எத்தனை
சொற் சிலம்பங்கள்,
மேடைச் சவடால்கள்,
கட்டுரைகள்,
கவிதைகள்?
ஒற்றைக் கணத்தில்
நெருப்பினால் பதிலளித்து
கடந்து சென்று விட்டாய்
முத்துக்குமார்.
உனக்கு
இரங்கற்பா பாடுவது
உன்னைச் சிறுமைப்படுத்தும்.
நீ விட்டுச் சென்ற
நெருப்புத் துளிகள்
எமக்குள் கனல்கின்றன.
அவை பரவும்.
திசையெங்கும்
எரியும்.

பின்குறிப்பு:
முத்துக்குமாரின் வீரமரணத்தை நினைவில் கொள்ளும் வேளையில், நேற்று இலங்கை வங்கி தாக்கப்பட்டதே பின்பற்ற வேண்டிய உதாரணம். இது மேலும் பரவ வேண்டும். அத்தாக்குதலில் ஈடுபட்ட வழக்கறிஞர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s