தேடல்

மெளனம்
அறுக்கும் பொழுதுகளில்,
மெல்லக் கசிகிற சொற்களில்
நீ எதைத் தேடுகிறாய்?
தேடுவதை நிறுத்து,
தொலைவதும்
நிற்கலாம்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s