இரங்கல்!

உனக்கு எதிரிகளே இல்லை என்கிறாயா..?
உண்மையில்,
அது பரிதாபத்திற்குரியது நண்பனே…
உனது தற்பெருமை பொருளற்றது.

கடமையுணர்வோடு
வீரர்கள் களம் புகும்
பெரும் போரில் குதித்தவன்,
நிச்சயம்
எதிரிகளைப் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
அவ்வாறு இல்லையேல்,
உனது பணி மிகச் சிறியதே.

ஏனெனில்,
நிச்சயம்
நீ எந்த துரோகியையும்
எட்டி உதைத்திருக்கவில்லை…
பொய்மையின்
முகத்திரையை கிழித்திருக்கவில்லை..
ஒருபோதும்
தவறுகளைத் திருத்தியிருக்கவில்லை…
என்ன சொல்ல,
ஒரு கோழையாய்த் தான் வாழ்ந்திருக்கிறாய்.

– சார்லஸ் மக்கே (1814-1889)

கட்சி வேறுபாடின்றி, வர்க்க வேறுபாடின்றி, அத்வானி முதல் டாடா வரை, எல்லோரும் ஜோதிபாசுவின் மரணத்திற்கு இரங்கல் தெரிவித்த பொழுது,  சார்லஸ் மக்கே-யின் மேற்காணும் கவிதைதான் மனதில் நிழலாடியது…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s