உனது தொலைநோக்கியின் வழியே…

பிறகொரு நாளில் உனது தொலைநோக்கியின் வழியே உலகம் பார்க்கும் பொழுதில் என் இதயத்தில் வழியும் இரத்தத்தில் உனது வார்த்தைகள் கசிந்திருந்தன… கசிந்த வார்த்தைகள் கவிதையாய் மறுபிறவி எடுக்கையில் … Continue reading உனது தொலைநோக்கியின் வழியே…