உனது தொலைநோக்கியின் வழியே…

பிறகொரு நாளில்
உனது தொலைநோக்கியின் வழியே
உலகம் பார்க்கும் பொழுதில்
என் இதயத்தில்
வழியும் இரத்தத்தில்
உனது வார்த்தைகள் கசிந்திருந்தன…
கசிந்த வார்த்தைகள்
கவிதையாய் மறுபிறவி எடுக்கையில்
அதன் பெயர் காதல் என்றானது…
அதன் பெயர் தாண்டி
உருவம் தெளிவாக தெரிகையில்
தொட்டுணர முடிகையில்…
எனது வார்த்தைகள்
வழக்கிழந்தன…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s