மிச்ச சொச்சம்…

பரஸ்பரம்
விழுந்து விட்டன
வார்த்தைகள்.
வார்த்தைகளின் வழியாகவும்,
வார்த்தைகளின் உள்ளாகவும்,
வார்த்தைகளை மீறியும்,
வெளிப்பட்டு விட்டன
கருத்துக்களும், பார்வைகளும், பண்புகளும்…

நீ நானாகிப் பார்க்க விரும்பவில்லை.
நான் நீயாகிப் பார்க்க முயன்றேன்.
முடியவில்லை.
என்னிலிருந்து கசிந்ததாய் நீ நம்பும் அமிலம்
உன்னிலிருந்த கனிவை கொன்று விட்டது.
உன்னிலிருந்து கசிந்ததாய் நான் நம்பும் அமிலம் மட்டும்,
எதனாலோ,
என்னிலிருக்கும்
உன்னோடு நான் சுற்றியலைந்த நாட்களின் நினைவுகளை,
அந் நினைவுகள் உண்டாக்கும் கனிவை,
கொல்ல இயலவில்லை.

இனி என்ன?
அந்நினைவுகள் உண்டாக்கும் கனிவு மாத்திரமே
மிச்ச சொச்சம் போலும்.
இந்தக் கவிதை
அந்த மீதத்தின்
இயற்கையான மரணத்தின்
துக்க ஊர்வலமாகக் கூட இருக்கலாம்.

சிறு தூறலுக்கே
கரைந்து போகிறாயா?
சரி விடு,
நீ காதல் வயப்பட்டிருக்கிறாய்

என்றார் சுபவீ.
காதல்தான் என்றில்லை,
நீ நோய்வாய்ப்பட்டுமிருக்கலாம்.

2 Comments

  1. பயங்கரமா காதலிச்சிருக்கீங்க…
    🙂 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s