கண்ணீரின் சொற்கள்!

உன் கண்களைப்
பார்க்காமலிருக்க முயல்கிறேன்.
உனது பால் முகத்தை
நினைக்காமலிருக்க முயல்கிறேன்.
மீண்டும் மீண்டும்
நீ மனக்கண்ணில் மெல்ல எழும்பிய வண்ணமிருக்கிறாய்.

உன் முகத்தில் நிலவும் மெளனம்…
உன் விழிகளில் தங்கி நிற்கும் அமைதி…
உன்னுள்ளே படிந்து நிற்கும் கேள்விகள்…

இயலாமை உண்டாக்கும்
சினத்திலும், வேதனையிலும்
உள்ளூர ஏதோ பிசைந்து கொல்கிறது.
செய்வதறியாது இறுகிய முகத்துடன்
கண்களில் பனிக்கும் கண்ணீரைத் தேக்கி
சொற்களாக்க முயல்கிறேன்.

நீதி என ஒன்று இருக்குமானால்,
நீதிக்கான யுத்தம் என்பது உண்மையானால்,
நீதி வெல்லும் வரை,
உனது பசிய முகம் எமைப் பின்தொடரும்.
அதுவரை அன்பு மகனே,
எமது கையலாகாத்தனத்தை மன்னித்து விடு.

Advertisements

2 thoughts on “கண்ணீரின் சொற்கள்!

 1. இந்த வேதனையைப் பொறுத்துக் கொள்ளத்தான் வேண்டும்!
  நன்று

  Like

 2. //இயலாமை உண்டாக்கும்
  சினத்திலும் வேதனையிலும்
  உள்ளூர ஏதோ பிசைந்து கொல்கிறது//

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s