சொற்கள் வற்றிய பாத்திரம்

சொற்கள் வற்றிய பாத்திரத்தில்

உறக்கம் நிரப்பி

மணல் கடிகாரம்

மெல்லக் கரைகையில்

பனி சற்று குறைந்தாற் போலிருக்கிறது.

பின்னர்,

பிரக்ஞை கரைந்து

தூக்கம் நிறைகிற பொழுதில்

சிறு கீற்றென எழும்பி மறையும்,

காத்திருக்கும்

நீண்ட பனிப்படலத்தின் பயம்.

ஈஸ்ட்மென் கலர் புகைப்படமாக

நீ புன்னகைக்கும் காட்சிகள்

காலை வேளைகளில் தோன்றாமல் போனால்

துயிலுக்கு எனை சமர்ப்பித்து விட சம்மதமே.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s