பூமியின் அசைவிலும், இயக்கத்திலும் தோன்றி நிற்கும், விரிந்து பரவிய நெடிதுயர்ந்த மலைகளைக் கண்கொண்டு காணும் பொழுதில் மனம் அமைதியுற்று விடுகிறது. இயற்கையின் பிரம்மாண்டத்தின் முன் நாம், நமது சிக்கல்கள், நமது பிரயாசைகள் அனைத்தும் அற்பமானதாகி விடுகிறது. கண்கள் விரியும் அப்பொழுதுகளில் தன்னியல்பாகவே மனமும் விரிந்து விடுகிறது.

கடந்த மாதம் மணாலி சென்றிருந்த பொழுது பல இடங்களிலும் பனி மேவிய மலை முகடுகளைக் காண முடிந்தது. குறிப்பாக, கசோல் எனும் சிறு நகரத்தில் நெடு நேரம் சுற்றி நின்ற மலைகளை புகைத்த வண்ணம் பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன். நக்கார் நகரிலுள்ள நிகோலஸ் ரோரிச்சின் நினைவு இல்லத்தில் அவர் வரைந்த இமய மலையின் பல்வேறு எளிமையான, அழகான காட்சிகள் மனதில் பதிந்து போயின என்றே தோன்றுகிறது. இன்று எனது மகனுடன் வரைய உட்கார்ந்த பொழுது, எதேச்சையாக தொட்டு வைத்த வண்ணங்களும், கோடுகளும் இயல்பாகவே மலைகளாகின.

hills-saravanaraja-art

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s