அன்புடன் தியோ எழுதுவது…

காதறுபடும் பொழுதில்

கான்வாஸில் பரவும் வண்ணங்களே

உனது நிறமல்ல வின்சென்ட்.

 

தூரிகையின் பிரக்ஞை திரிந்து

உருவாகும் விசித்திரங்களின் ஓரத்தில்

உனது பெயரை எழுதி வைப்பது

சாட்டைக்காரனாதலன்றி வேறென்ன?

 

அசையும் கோதுமை வயல்களும்,

தேவாலயப் பாதைகளும் கண்டு

எழுவகைப் பரிசேயர்களும் பரிகசிக்கட்டும்.

பூசிக் கொண்ட புன்னகையோடு

உறுத்துப் பார்த்து கடக்கட்டும்.

அதிர்ந்து பின்வாங்கி

விலகிச் செல்பவர்களிடம்

கையசைத்து வழியனுப்புவதன்றி

சைப்ரஸ் மரங்கள்

வேறென்ன சொல்லி விட முடியும்?

 

நட்சத்திரங்கள் மின்னுவதுன் வானம்.

சூரியகாந்திகள் மலர்வதுன் தோட்டம்.

உனை நோக்கி கரம் உயர்த்தி

திசையெங்கும் ஒளிபரப்பி

அகம் மலரச் சிரித்தோடி வருவதுன் மகவு.

அனிச்சையாய் எழுதுவதுன் இயல்பு.

 

பிறழ்வுக்கஞ்சி இயல்பொடுக்குதல்

அறிந்தே பிறழ்வதுதானே சகோதர?

 

அன்புடன்

தியோ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s