என்னைப் பற்றி…

அன்புடையீர்! எழுதுவதை என்னால் தவிர்க்க முடியவில்லை. எனவேதான் நான் எழுதுகிறேன்.

ஆதவன்

வனாந்தரத்தின்
முடிவில்லாப் பாதையில்
நிழலாய்த் தொடரும் சொற்கள்
ஒரு சூரிய வெளிச்சத்தில்
எழுத்துக்களாகின்றன…

தொடர்புக்கு: saravanaraja.b@gmail.com

Advertisements

5 thoughts on “என்னைப் பற்றி…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s