ஆரோவில் டேஸ்!

ஆரோவில் டேஸ்!

மழை பெய்து குளிர்ந்திருந்த காலைப் பொழுதின் இதத்தினூடாக, ஆரோவில் பேக்கரியில் தனது சுருள் கூந்தலை அள்ளி முடிந்திருந்த இருபதுகளில் மிளிரும் நங்கையொருத்தி, சுருளாக புகை விட்ட வண்ணம் … Continue reading ஆரோவில் டேஸ்!