மார்ச் 23!

ஒரு போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாங்கள் அறிவிக்கிறோம். எமது இயற்கை வளங்களையும், உழலும் உழைக்கும் மக்களையும் நீங்கள் சுரண்டும் வரையில் இந்தப் போர் நடந்தே தீரும். … Continue reading மார்ச் 23!

விடுதலைப் போரின் கலங்கரை விளக்கம் பகத்சிங்!

18,19ஆம் நூற்றாண்டுகளின் காலனியாதிக்க எதிர்ப்புப் போராட்டங்களில், துரோகியையும் தியாகியையும் இனம் பிரித்து அடையாளம் காண்பது எளிதாக இருந்தது. திப்பு, நிசாம், மருது, தொண்டைமான் என தியாகத்தையும், துரோகத்தையும் … Continue reading விடுதலைப் போரின் கலங்கரை விளக்கம் பகத்சிங்!