ஷேர் ஆட்டோ டைரீஸ்!

ஷேர் ஆட்டோ டைரீஸ்!

ஷேர் ஆட்டோவில் செல்வதில் பல அனுகூலங்கள் உள்ளன. 1. ஓட்டுனரோடு இருக்கையில் அமர்ந்து வரும் பொழுது, பரஸ்பரம் விட்டுக் கொடுக்காத diplomatic negotiation-ல் ஈடுபடுவது எப்படி எனக் … Continue reading ஷேர் ஆட்டோ டைரீஸ்!