எனக்கொரு ரோஹித்தைத் தெரியும்.

எனக்கொரு ரோஹித்தைத் தெரியும். அவன் வசிக்கும் உண்டு உறைவிடப் பள்ளிக்கு சென்ற பொழுது இரு முறை அவனுடன் பேசியிருக்கிறேன். அவனுக்கு எட்டு அல்லது ஒன்பது வயதிருக்கலாம். அவனுடைய சூழலுக்கு பொருந்தாத அலாதியான பிரகாசம் அவன் கண்களில் இருந்தது. எனது மகனை விட நான்கைந்து வருடங்களே மூத்தவனான அந்தச் சிறுவன் ஒரு நாசமாய்ப் போன அரசு உண்டு உறைவிடப் பள்ளியில் படித்து என்னவாகப் போகிறான், அவனது எதிர்காலம் என்னவாக இருக்கும் என யோசித்துப் பார்த்திருக்கிறேன். நேற்றொரு ரோஹித் குறித்து … எனக்கொரு ரோஹித்தைத் தெரியும்.-ஐ படிப்பதைத் தொடரவும்.

Swamy and his friends!

Yesterday(23-08-09) Morning, i was filled with smile admiring the 'story' that came up  in 'The Hindu', on Subramanian swamy, along with Ashok Singhal and Vedantham visiting Chidambaram Nataraja Temple . This is how the story evolves. Dr. Swamy along with Vishwa Hindu Parishad international president Ashok Singhal and VHP working president S. Vedantham offered worship … Swamy and his friends!-ஐ படிப்பதைத் தொடரவும்.