1098

1098

கடந்த ஜூலை மாதம் கடைசி வாரத்தில், 1098 கால் செண்டரில் அமர்ந்திருந்த ஒரு கடவுளுக்கு ஒரு அழைப்பு வந்தது. மறுமுனையில் பேசியவரின் குரலில் வெளிப்பட்ட பீதியும், மன்றாடலும் கடவுளை அசைத்துப் போட்டது. Continue reading 1098

Advertisements